E-Mail: info@unicaplife.com | Telefon: +90 392 229 22 55

Hakkımızda

Değerli Dostlar,

Birlikte, insanımız için, çocuklarımız ve geleceğimiz için Yapabiliriz anlayışı ile yola çıktık.

Kıbrıs’da Türk varlığının gelişerek sürdürülmesi; yaşam kalitemizin yükseltilmesi ve rekabet gücümüzün artması ile güçlü bir yapıya ulaşabilmemiz için; halka açık şirket yapısı ile çok sayıda insanımızın bir araya gelerek yüksek sermayeli, ticari aklın yanı sıra sosyal ve toplumsal aklı da olan finans ve uluslararası bilgi kaynaklarına erişebilen bir girişim oluşturmuştur.

UNICAP ENTERPRISES LTD adı altında, Aralık 2016 da bir ekonomik aktör olarak çalışmalarını başlatan şirketimiz; toplumda tasarruf alışkanlığını geliştirerek; geniş tabanlı şirket yapısıyla; yeni niş iş alanlarında yatırımlar yapmayı ve/veya mevcut kuruluşların dönüşüme açılmaları halinde ortaklıklar oluşturmayı misyon edinmiştir.

Şirketimiz; iyi eğitim almış, kendisini geliştirmiş ve önemli görevler üstlenmiş insan kaynağından etkin bir şekilde yararlanmak, yaratılacak yeni iş alanlarından elde edilecek başarının ve/veya mevcut kuruluşların daha iyi yönetilmesiyle elde edilecek gelirin geniş tabana yayılmasıyla gelir dağılımının iyileştirilmesi vizyonu ile hareket etmektedir.

Öngörülerimize ulaşılmasında; tanımlanan yapımıza benzer oluşumların KKTC genelinde yaygınlaştırılması ve güçlü ekonomik yapılar ile ülkemiz ekonomisinin büyümesi ve dengeli bir gelir dağılımı ile refah seviyesinin artırılması da hedeflenmektedir.

Şirketimiz; KKTC’de gerçekleştirilecek yeni ve/veya geliştirme yatırımlarında kamu yararını öne alan her türlü işbirliğine hazır olduğunu ortaya koymaktadır.

İfade ettiğimiz yaklaşımlar çerçevesinde; farklı alanlarda çalışmalarını yürüten şirketimiz ilk yatırımını ‘iyi tarım uygulamalarından’ ‘teknolojik serada topraksız tarım’ alanında gerçekleştirmektedir.

‘Teknolojik serada topraksız tarım’ uygulaması; atıl durumda olan ve toprakta tarım uygulamalarının yapılamadığı arazilerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamış olacaktır.

Gıda-Tarım alanındaki yatırım; örnek teşkil edecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkan sağlayacak sektörel dönüşümü sağlayacak ve sağlıklı-nitelikli tarım ürünü ile halkımızı buluşturacaktır.

Saygılarımızla.