E-Mail: info@unicaplife.com | Telefon: +90 392 229 22 55

Misyon-Vizyon

Birlikte Yapabiliriz

Misyon:
Toplumda tasarruf alışkanlığını geliştirerek; geniş tabanlı, yüksek sermayeli şirket yapısı ile yeni niş iş alanları yaratmak ve/veya mevcut kuruluşların dönüşüme açılmaları halinde ortaklıklar oluşturmaktır.

Vizyon:
İyi eğitim almış, kendisini geliştirmiş ve önemli görevler üstlenmiş insan kaynağından etkin bir şekilde yararlanmak, yaratılacak yeni iş alanlarından elde edilecek başarının ve/veya mevcut kuruluşların daha iyi yönetilmesiyle elde edilecek gelirin geniş tabana yayılmasıyla gelir dağılımının iyileştirilmesidir.

UNICAP ENTERPRISES LTD